Giới thiệu Tủ sách Giáo dục Đại học

Đại học vừa là một bộ phận độc lập, nhưng cũng không thể tách rời của xã hội và thời đại. Khi thời đại và xã hội thay đổi, đại học cũng phải thay đổi.

Tủ sách Giáo dục Đại học tập hợp những cuốn sách giới thiệu về  những mô hình và hướng phát triển Đại học của các nước có nền giáo dục phát triển, hướng đến việc xây dựng đại học trở thành nơi không chỉ là trung tâm đào tạo nhân tài, mà còn là một trung tâm khoa học và văn hóa, với tự do học thuật được xem là đặc điểm quan trọng nhất.  Đại học là nơi mà các thành viên (giáo sư, giảng viên, sinh viên) tự do theo đuổi đề tài nghiên cứu, tự do giảng dạy, tự do học để đi tìm sự thật (chân lí).

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, Tủ sách Giáo dục Đại học góp phần vào việc xây dựng một triết lí thống nhất cho nền Giáo dục Đại học Việt Nam, để hoàn thành sứ mạng và giá trị nhân văn của đại học, giúp Giáo dục đại học Việt Nam mau chóng bước ra khỏi tình trạng kém phát triển trầm trọng so với các nước trong vùng.