Ngày đăng : 16/05/2008

Người Giới Thiệu: Nguyễn Minh Tâm

Êkíp, tiến lên nào!

Êkíp, tiến lên nào!

Tác giả Ken Blanchard - Alan Randolhp - Peter Grazier
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Đơn vị xuất bản Trẻ
Giá sách 24.000 VND
Số trang 147
Làm sao mua: Sahara.vn: http://www.saharavn.com/index.php?page=1&sub=105&product_type=537&script=index&page_num=1&product=28496

Khi Doanh nghiệp của bạn đã xác định được một sứ mệnh và một chiến lược được vạch ra. Điều tiếp theo của Người lãnh đạo là phải tập hợp xung quanh mình những con người phù hợp để cùng mình hiện thực hóa chiến lược đó. Êkip làm việc này cũng không ngừng tiến lên phía trước và luôn dấn thân trong công việc để đạt được một tầm cao mới.

 

Cuốn sách sẽ chỉ ra cho bạn cách thức vận dụng trí tuệ của tập thể để đưa ra những sáng kiến trong công việc.

TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC

Được thiết kế như một hướng dẫn hiệu quả với những chỉ dẫn chi tiết cho những ai muốn xây dựng nhóm đạt thành tích cao, Ê-KÍP, TIẾN LÊN NÀO! sẽ dẫn dắt bạn, từng bước một, đạt được kết quả vượt trội.

THÔNG TIN KHÁC

Một cuốn sách dành cho công cuộc cải tổ doanh nghiệp lên một tầm cao mới hướng đến mục tiêu mới và thách thức hơn.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Được thiết kế như một hướng dẫn hiệu quả với những chỉ dẫn chi tiết cho những ai muốn xây dựng nhóm đạt thành tích cao, Ê-KÍP, TIẾN LÊN NÀO! sẽ dẫn dắt bạn, từng bước một, đạt được kết quả vượt trội.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè