Ngày đăng : 13/05/2011

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: Công ty Cổ phần Sách Alpha

Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo

Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo

Tác giả Peter Bolstorff - Robert Rosenbaum
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Dịch giả Ngọc Lý - Thúy Ngọc
Năm xuất bản 06/2011
Đơn vị xuất bản NXB Lao động Xã hội & Alphabooks
Giá sách 84.000 VND
Số trang 360

“Chúng ta phải tận dụng chuỗi cung ứng của mình”. Đó là tâm niệm của các nhà quản lý trong môi trường kinh doanh không cho phép bất kỳ sai sót nào hiện nay. Nhưng, ngay cả khi các công ty tận dụng tất cả mọi công cụ và chiến luợc đã có từ hơn thập kỷ qua để giúp đương đầu với các thách thức của chuỗi cung ứng, thì đối với họ, việc quản trị cung ứng hiệu quả vẫn là một rào cản lớn khó có thể vượt qua.

 

Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo là một cuốn cẩm nang đáng tin cậy và là một cuốn sách hướng dẫn tạo ra giá trị và lợi thế cạnh tranh cho từng quy trình chuỗi cung ứng cốt lõi: Hoạch định, Mua hàng, Sản xuất, Giao hàng, và Thu hồi. Được viết bởi hai nhà tư vấn dày dạn kinh nghiệm, cuốn sách này giúp bạn hiểu được những nguyên tắc cốt lõi, xuất phát từ những kinh nghiệm thực hành tốt nhất và các hệ thống tiên tiến trong quản trị chuỗi cung ứng:

 

  • Nhìn nhận chuỗi cung ứng của bạn như một tài sản chiến lược, đồng thời phát triển một chiến lược chuỗi cung ứng hỗ trợ chiến lược kinh doanh tổng thể và nền tảng cạnh tranh của công ty bạn.
  • Phát triển một cấu trúc quy trình tổng thể, và quản lý các thực hành kinh doanh và các hệ thống thông tin hỗ trợ của công ty bạn để liên tục cũng như linh hoạt giải quyết những nhu cầu.
  • Thiết kế cơ cấu tổ chức để đạt được hiệu quả hoạt động, và đảm bảo bạn có kỹ năng cần thiết để phát triển và quản lý các chuỗi cung ứng phức tạp trong tương lai.
  • Xây dựng mô hình cộng tác đúng, và cải tiến liên tục mối quan hệ với các đối tác chuỗi cung ứng của bạn.
  • Sử dụng các bộ đo lường để hướng tới thành công trong kinh doanh, và quản lý quá trình cải tiến không ngừng trong cuỗi cung ứng.

 

Chúng ta đang ở thế kỷ XXI - thế kỷ của những thay đổi nhanh như vũ bảo. Cuốn sách này, với phác hoạ kỹ càng các phương pháp kỹ thuật, công nghệ và quy tắc, sẽ giúp công ty bạn đương đầu với các thách thức và nắm bắt mọi cơ hội vụt qua.

THÔNG TIN KHÁC

PETER BOLSTOFF  là chủ tịch kiêm CEO của công ty SCE, www.scelimited.com, chuyên hỗ trợ việc tự thực hiện chuỗi cung ứng thông qua giáo dục, đào tạo và sự giám sát quy trình.  Peter là diễn giả, nhà giáo dục, nhà tư vấn và tác giả quốc tế đã được thừa nhận về thực hiện chuỗi cung ứng.  Ông đã có hơn 60 dự án cải tiến chuỗi cung ứng được sử dụng trong mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng.

 

ROBERT ROSENBAUM: là nhà báo, và chủ bút của tạp chí American Machinist và Welding, phụ trách mục Tin tức về công nghệ chuỗi cung ứng.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Cuốn sách này, với phác hoạ kỹ càng các phương pháp kỹ thuật, công nghệ và quy tắc, sẽ giúp công ty bạn đương đầu với các thách thức và nắm bắt mọi cơ hội vụt qua.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè