Ngày đăng : 05/04/2011

Người Giới Thiệu: Thái Thành

Managing in turbulent times

Managing in turbulent times

Tác giả Peter F. Drucker
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Năm xuất bản 1993
Đơn vị xuất bản Harper Paperbacks
Giá sách $11.66
Số trang 256
Làm sao mua: www.amazon.com - ISBN-13: 978-0887306167

Cuốn sách trình bày cụ thể các vấn đề trọng tâm mà các nhà quản lý cần hiểu rõ như những vấn đề cơ bản của quản lý, cách thức quản lý để hướng tới tương lai, cách thức quản lý những khủng hoảng tiềm ẩn và giải quyết chúng trước khi chúng gây ra những hệ quả nghiêm trọng.

 

Trong thời kỳ khủng hoảng, một doanh nghiệp vừa cần có khả năng chống đỡ những “giông tố” có thể xảy ra, vừa cần duy trì khả năng tận dụng những cơ hội bất ngờ. Điều này nghĩa là để thực hiện được điều đó, các doanh nghiệp cần quản lý một cách toàn diện tất cả các vấn đề cơ bản của việc kinh doanh.

 

Cách đây 55 năm, tất cả đều bị trói buộc dù ít hay nhiều vào “một sợi xiềng nhỏ”: đó là xu hướng duy trì các đơn vị cơ sở. Nhưng nếu người ta không thường xuyên quan tâm đến các vấn đề cơ bản của việc kinh doanh, chắc chắn những hậu quả nặng nề sẽ xảy đến. Thực tế, nguy cơ tiềm ẩn đe dọa lớn nhất ngày nay đối với các doanh nghiệp, các tổ chức phi kinh doanh và các tổ chức dịch vụ cộng đồng chính là thái độ của công chúng đối với nền kinh tế, sự hủy hoại môi trường, những căng thẳng thái quá trong lĩnh vực năng lượng, lạm phát và sự mất ổn định của tình hình thế giới. Sau một thời gian dài tương đối ổn định, bao giờ cũng sẽ có những nguy cơ, điểm yếu tiềm ẩn xuất hiện.

 

Những vấn đề cơ bản của quản lý không thay đổi. Nhưng những yếu tố cụ thể để quản lý chúng thì thay đổi, cùng với sự thay đổi của những điều kiện bên trong và bên ngoài. Do vậy, việc quản trị trong thời khủng hoảng cần bắt đầu với những đòi hỏi mới mẻ và khác biệt như: khả năng thanh toán, hiệu quả và chi phí trong tương lai.

 

Việc quản lý một doanh nghiệp, do đó, không chỉ là việc cần thiết mà là vấn đề quan trọng hàng đầu. Nhà quản lý phải biết thích ứng với lạm phát, quản lý để duy trì sức mạnh tài chính và khả năng thanh toán bằng việc quản lý nguồn lực hiệu quả, khuyến khích sự phát triển của lao động trí óc trong đội ngũ nhân sự….

 

Những vấn đề cơ bản của quản lý, cách thức quản lý để hướng tới tương lai, quản lý những khủng hoảng tiềm ẩn và giải quyết chúng trước khi chúng gây ra những hệ quả nghiêm trọng  mà các nhà quản lý cần hiểu rõ được trình bày rất rõ ràng cụ thể. Cuốn sách “Managing in turbulent times” sẽ mang đến cho các doanh nhân, nhà quản lý, tư vấn cách thức quản lý doanh nghiệp hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Cuốn sách sẽ mang đến cho các doanh nhân, nhà quản lý, tư vấn cách thức quản lý doanh nghiệp hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng.

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè