Ngày đăng : 30/03/2008

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: Nhà xuất bản Trẻ

Chủ nghĩa tư bản phiên bản 3.0

Chủ nghĩa tư bản phiên bản 3.0

Tác giả Peter Barnes
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Năm xuất bản 2007
Đơn vị xuất bản Trẻ
Giá sách 30.000 VND
Số trang 242

Cuốn sách đề cập đến vấn đề công sản của xã hội hiện đại, đó chính là thiên nhiên, văn hóa, khoa học, cộng đồng… những thứ thuộc sở hữu của mọi người. Thế nhưng những thứ đó đang dần bị đánh cắp mà chúng ta không hề hay biết. Qua cuốn sách tác giả nhấn mạnh rằng: những quyền đương nhiên của con người không chỉ có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Con người còn đương nhiên có quyền không bị ô nhiễm, quyền thưởng thức văn hóa và hưởng các tiến bộ khoa học không giới hạn, quyền được chữa bệnh, quyền được có những nền tảng công bằng để bước vào đời. Không những thế tác giả còn vạch ra những quyền đương nhiên có mà các thế hệ tương lai dù hiện chưa có mặt vẫn có quyền đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo cho họ: quyền được nhận từ chúng ta một môi trường sống đầy đủ và nguyên vẹn như khi chúng ta nhận từ cha ông chúng ta. Tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết theo đúng quy luật thị trường trong hệ điều hành kinh tế nâng cấp của Chủ nghĩa tư bản 3.0 do tác giả đề xuất.

THÔNG TIN KHÁC

MỤC LỤC
 
Lời mở đầu
Lời cảm ơn
PHẦN 1
VẤN ĐỀ
 
CHƯƠNG 1
ĐÃ ĐẾN LÚC NÂNG CẤP
CHƯƠNG 2
LƯỢC SỬ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
CHƯƠNG 3
NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CHÍNH PHỦ
CHƯƠNG 4
NHỮNG HẠN CHẾ CỦA TƯ HỮU HÓA
 
PHẦN 2
MỘT GIẢI PHÁP
 
 CHƯƠNG 5
TÁI TẠO CÔNG SẢN
CHƯƠNG 6
NGƯỜI NHẬN ỦY THÁC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THIÊN NHIÊN
CHƯƠNG 7
NHỮNG QUYỀN ĐƯƠNG NHIÊN CÓ PHỔ QUÁT
CHƯƠNG 8
CHIA SẺ VĂN HÓA
 
PHẦN 3
BIẾN THÀNH HIỆN THỰC
 
CHƯƠNG 9
XÂY DỰNG KHU VỰC CỐNG SẢN
CHƯƠNG 10
NHỮNG VIỆC BẠN CÓ THỂ LÀM
 
Phụ lục
Tài liệu tham khảo


NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Trong tầm nhìn của Barnes, một loạt quỹ tín thác công sản sẽ thể chế hóa các nghĩa vụ của chúng ta đối với các thế hệ tương lai, đồng bào và thiên nhiên. Một khi được hình thành, các quỹ tín thác đó sẽ sử dụng thị trường và quyền sở hữu để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi... Xem tiếp


ua cuốn sách tác giả nhấn mạnh rằng: những quyền đương nhiên của con người không chỉ có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Con người còn đương nhiên có quyền không bị ô nhiễm, quyền thưởng thức văn hóa và hưởng các tiến bộ khoa học không giới hạn, quyền được chữa bệnh, quyền được có những nền tảng công bằng để bước... Xem tiếp


Cuốn sách đề cập đến vấn đề công sản của xã hội hiện đại, đó chính là thiên nhiên, văn hóa, khoa học, cộng đồng… những thứ thuộc sở hữu của mọi người. Thế nhưng những thứ đó đang dần bị đánh cắp mà chúng ta không hề hay biết.

Xem tiếp


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè