Ngày đăng : 11/06/2010

Đơn Vị Xuất Bản Giới Thiệu: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Bộ tập quán quốc tế về L/C

Bộ tập quán quốc tế về L/C

Tác giả Phòng Thương mại quốc tế
Ngôn ngữ Việt - Anh
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Dịch giả GS.NGƯT Đinh Xuân Trình
Năm xuất bản 2010
Đơn vị xuất bản NXB Thông tin và Truyền thông
Giá sách 60.000 VND
Số trang 300

Ngày nay, phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) được sử dụng phổ biến trong thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu. Để có cơ sở pháp lý ràng buộc các bên tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán bằng L/C, góp phần thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển mạnh hơn, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đã ban hành Các qui tắc và thực hành thống nhất về thư tín dụng (UCP), Qui tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo L/C (URR) và Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ theo L/C (ISBP). 

 

Để giúp cho các tổ chức ngân hàng và các doanh nghiệp có liên quan đến thanh toán quốc tế, cũng như những cán bộ nghiên cứu và hoạch định chính sách thương mại quốc tế cập nhật và hiểu chính xác những văn bản mới nhất nêu trên, NXB Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách song ngữ Anh - Việt:


BỘ TẬP QUÁN QUỐC TẾ VỀ
L/C
- CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT


Sách dày 300 trang, khổ 13,5 x 24 cm; giá là: 60.000 đồng


Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:


- UCP 600 - 2007 ICC ­- Các quy tắc và thực hành thống nhất về thư tín dụng: gồm 39 điều khoản, điều chỉnh tất cả các mối quan hệ của các bên tham gia nghiệp vụ thanh toán L/C, trách nhiệm và nghĩa vụ bên tham gia trong nghiệp vụ thanh toán L/C; Qui định cách thức lập và kiểm tra chứng từ xuất trình theo L/C. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.


- ISBP - 681 2007 ICC - Tập quán ngân hàng tiên chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng - phiên bản số 681, do ICC ban hành năm 2007. Văn bản này cụ thể hoá những quy định của UCP 600, giải thích rõ ràng cách thực hiện UCP đối với những người làm thực tế liên quan đến tín dụng chứng từ.


- eUCP 1.1 - Bản phụ trương của UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử - Bản diễn giải số 1.1 năm 2007.


- URR 725 2008 ICC - Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo thư tín dụng. Văn bản mới này có hiệu lực từ 01/10/2008, thay thế văn bản URR 255 1995.


Cuốn sách do GS. NGƯT Đinh Xuân Trình dịch từ nguyên bản tiếng Anh, được thiết kế thuận tiện cho bạn đọc tra cứu và đối chiếu hai thứ tiếng.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Giúp cho các tổ chức ngân hàng và các doanh nghiệp có liên quan đến thanh toán quốc tế, cũng như những cán bộ nghiên cứu và hoạch định chính sách thương mại quốc tế cập nhật và hiểu chính xác những văn bản

Xem tiếp

Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè