Ngày đăng : 05/09/2009

Người Giới Thiệu: Hồ Biểu Chánh

Hai vợ

Hai vợ

Tác giả Hồ Biểu Chánh
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học Việt Nam
Năm xuất bản 2005
Đơn vị xuất bản Văn hóa Sài Gòn
Giá sách 17.000 VND
Số trang 154

Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh bao quát những mảng hiện thực, những nét đặc trưng của vùng văn hoá Nam bộ vào những năm đầu của thế kỷ XX. "Hai vợ" cũng nằm trong xu hướng chung ấy. Cuốn sách là câu chuyện về những con anh hùng - những người dân quê chân chất bình dị lẫn những ông Bá, ông Hộ, và cả những chí sĩ yêu nước trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, chết chóc... vẫn tin tưởng, quyết tâm chiến đấu chống thực dân Pháp. Tuy cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng không vì thế mà họ nhục chí, trái lại càng vững bước hơn.NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh bao quát những mảng hiện thực, những nét đặc trưng của vùng văn hoá Nam bộ vào những năm đầu của thế kỷ XX. "Hai vợ" cũng nằm trong xu hướng chung ấy. Cuốn sách là câu chuyện về những con anh hùng - những người dân quê chân chất bình dị lẫn những ông Bá, ông Hộ, và cả những chí sĩ yêu nước trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, chết... Xem tiếp


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè