Ngày đăng : 25/02/2008

Người Giới Thiệu: Nguyễn Vân Nam

Trật tự Thế giới của thế kỷ 21 “Vision 20/21” (Die Weltordnung des 21. Jahrhunderts)

Trật tự Thế giới của thế kỷ 21 “Vision 20/21” (Die Weltordnung des 21. Jahrhunderts)

Tác giả Bill Emmott
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Lĩnh vực Kinh tế - Quản trị
Đơn vị xuất bản Fischer
Số trang 0

Tác giả cuốn sách này là tổng biên tập tờ “Economist” (London) từ năm 1993. Bill Emmott đã phân tích sâu sắc các trung tâm quyền lực kinh tế-chính trị có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trên thế giới là Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, khối các nuớc Ả Rập cũng như chủ nghia khủng bố để từ đó dự báo tương quan quyền lực của thế kỷ 21.

 

Tờ Tấm gương hàng ngày (Der Tagesspiegel) nhận xét cuốn sách là “một công trình nghiên cứu đặc biệt kỹ lưỡng, chứa rất nhiều kiến thức và vì vậy rất đáng đọc”.
NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Tác giả cuốn sách này là tổng biên tập tờ “Economist” (London) từ năm 1993. Bill Emmott đã phân tích sâu sắc các trung tâm quyền lực kinh tế-chính trị có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trên thế giới là Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, khối các nuớc Ả Rập cũng như chủ nghia khủng bố để từ đó dự báo... Xem tiếp


Xem thêm

Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰCXem tiếp

Gửi email cho bạn bè