Các Bài Giới Thiệu Khác

DT BOOKS
DT BOOKS

Cuốn sách này viết về sự thất bại của các công ty hàng đầu trong một số ngành công nghiệp khi họ đối mặt với một số loại hình thay đổi của thị trường và công nghệ. >>Xem tiếp