Các Bài Giới Thiệu Khác

Công ty sách Thời Đại
Công ty sách Thời Đại

Cuốn sách này là tập đối thoại giữa nhà nghiên cứu Phật pháp của phương Đông Ikeda Daisaku – Hội trưởng Soka Gakkai Quốc tế ­(SGI) –, và sử gia mỹ thuật nổi tiếng của Pháp – René Huyghe – thành viên của Collège de France. >>Xem tiếp