Các Bài Giới Thiệu Khác

DT BOOKS
DT BOOKS

Trong quyển sách này, Brad Feld tóm lược tinh hoa thúc đẩy sự hình thành và phát triển cộng đồng khởi nghiệp và trình bày định hướng rõ ràng cho những ai muốn mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp của mình. >>Xem tiếp