Các Bài Giới Thiệu Khác

Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Minh Hùng

Cuốn sách đi sâu vào quản trị kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Đây là cuốn sách được trích dẫn công phu cập nhật khá tốt những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực quản trị khách sạn. >>Xem tiếp

Khương Tân
Khương Tân

Quyển sách giới thiệu đầy đủ các Hạng mục mà bạn kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, và phân tích được hiệu quả kinh doanh của nó. Giúp cho bạn làm sao đưa KS của bạn đến với thị trường tốt.

>>Xem tiếp