Các Bài Giới Thiệu Khác

DT BOOKS
DT BOOKS

Cuốn sách được viết ra cho một thế hệ lãnh đạo mới, tức là bao gồm từ những CEO vừa được bổ nhiệm cho đến những sinh viên đang muốn trở thành lãnh đạo trong tương lai, và tất cả những nhà lãnh đạo nằm ở giữa hai cực nói trên. >>Xem tiếp