Các Bài Giới Thiệu Khác

Công ty sách First News - Trí Việt
Công ty sách First News - Trí Việt

“Cẩm nang quản lý & CEO” là quyển sách cần thiết cho mỗi nhà lãnh đạo và cho bất kỳ nhân viên nào có mong muốn thăng tiến hơn trên con đường sự nghiệp.

>>Xem tiếp

Nhà sách Nam Việt
Nhà sách Nam Việt

"Cẩm nang quản lý & CEO" là quyển sách cần thiết cho mỗi nhà lãnh đạo và cho bất kỳ nhân viên nào có mong muốn thăng tiến hơn trên con đường sự nghiệp.

>>Xem tiếp