Các Bài Giới Thiệu Khác

Hòa Bình
Hòa Bình

Luôn là cảm hứng là một trong những cuốn sách hiếm hoi có sức thay đổi đáng kể cách chúng ta sống và làm việc, đem đến cho các cá nhân, tổ chức, những người trong cương vị lãnh đạo một loạt các chiến lược có tính thực tiễn cao để đối phó với những đòi hỏi ngày càng nhiều trong thế giới phức tạp này. >>Xem tiếp