Các Bài Giới Thiệu Khác

Phạm Xuân Nguyên
Phạm Xuân Nguyên

Sách này gồm những entry mang tên Bạn Văn của Nguyễn Quang Lập viết trên blog của mình vài ba năm qua nay được in ra giấy. Đọc mạng có khác đọc sách vì tính tương tác của mạng nhanh và mạnh, tuy vậy các entry khi từ mạng vào sách... >>Xem tiếp