Các Bài Giới Thiệu Khác

Tương Lai
Tương Lai

Cuốn sách rất hữu ích cho tất cả những ai đang tìm hiểu về nghệ thuật quản trị sự thay đổi, giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là bản lĩnh kinh doanh, làm sao để quản lý được một doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn với hiệu quả tốt nhất. >>Xem tiếp