Các Bài Giới Thiệu Khác

Thanh Phương
Thanh Phương

Đọc Thế giới cong, bạn sẽ khó có thể không quan ngại về những xu hướng gần đây. David Smick đã cung cấp cho chúng ta một phân tích thấu đáo và dễ hiểu về những khiếm khuyết và lợi ích của toàn cầu hóa. >>Xem tiếp

Tuelinhht
Tuelinhht

Thế giới cong đã giúp chúng ta hiểu rõ tất cả những thách thức đang đặt ra cho nền kinh tế toàn cầu mới hiện nay. Hãy đọc và bạn sẽ thấy Smick đã chỉ ra cho chúng ta những hiểm họa tiềm tàng của nền kinh tế toàn cầu cùng những bước... >>Xem tiếp