Các Bài Giới Thiệu Khác

DT BOOKS
DT BOOKS

Bạn sẽ tìm thấy 26 chương sách ngắn gọn và dễ đọc, chứa đựng những ý tưởng thực tế mà bạn cần biết và làm theo.

>>Xem tiếp

Phan Gia Hưng
Phan Gia Hưng

Mặc dù văn hóa và môi trường kinh doanh của các công ty Việt Nam khác với ở Mỹ, nhưng theo tôi, những phương pháp và chiến lược được trình bày trong cuốc sách này sẽ là công cụ rất hữu ích cho những ai muốn trở... >>Xem tiếp