Các Bài Giới Thiệu Khác

Dai Quang Trung
Dai Quang Trung

Cuốn sách có ba phần, trong đó phần đầu là các nguyên tắc của việc tạo giá trị; phần thứ hai tập trung vào cách thức xây dựng các chiến lược để dẫn đến tăng trưởng và tạo ra giá trị; và phần cuối sẽ đánh giá lại cách thức ứng... >>Xem tiếp