Các Bài Giới Thiệu Khác

Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa

Yếu tố nào đem lại thành công bền vững trong kinh doanh? Không phải sự xuất sắc trong điều hành. Không phải các mô hình kinh doanh khác biệt. Mà đó là đổi mới quản trị - các cách thức mới trong huy động tài năng, phân bố nguồn... >>Xem tiếp