Các Bài Giới Thiệu Khác

Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng

Các kết quả nghiên cứu trong cuốn sách này được đưa ra dựa trên phương pháp S.N.A.P - cách thức phân tích và tìm hiểu tính cách một cách bài bản trong phạm vi cho phép mà không làm mếch lòng đối tượng được... >>Xem tiếp