Các Bài Giới Thiệu Khác

Nguyen Thi Bich Nga
Nguyen Thi Bich Nga

Sau khi mô tả sự kinh dị với những bút pháp tài tình, ông còn soi rọi các sự kiện đó bằng những cách giải thích bất ngờ và phá vỡ khía cạnh dị đoan của sự vật.

>>Xem tiếp