Các Bài Giới Thiệu Khác

Hà Tùng Sơn
Hà Tùng Sơn

Bình Định - những năm tháng chiến tranh như là những vỉa quặng lộ thiên về một bản anh hùng ca giữ nước tuy chưa được trau chuốt nhưng ngập tràn sự lấp lánh của những giá trị nhân bản cao cả. Đó là truyền thống đánh giặc giữ nước... >>Xem tiếp