Các Bài Giới Thiệu Khác

A Tấn
A Tấn

Để đọc cuốn Chiếc Lexus và cây ô liu, bạn phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị tác giả Thomas Friedman khiêu khích, đôi lúc đến chỗ cực đoan. Nhưng dù tán thành hay phản bác quan điểm của tác giả, sách buộc chúng ta phải đọc đến tận... >>Xem tiếp

A Tấn
A Tấn

Để đọc cuốn Chiếc Lexus và cây ô liu, bạn phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị tác giả Thomas Friedman khiêu khích, đôi lúc đến chỗ cực đoan. Nhưng dù tán thành hay phản bác quan điểm của tác giả, sách buộc chúng ta... >>Xem tiếp