Các Bài Giới Thiệu Khác

Nhà xuất bản Công an nhân dân
Nhà xuất bản Công an nhân dân

Cuốn sách như là một bản chỉ dẫn hành động đối với những vấn đề được đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008. Đặc biệt cuốn sách còn cho bạn đọc biết về những quan điểm về cuộc sống đời thường của ông với nhiều bất ngờ thú... >>Xem tiếp