Các Bài Giới Thiệu Khác

Hà Tùng Sơn
Hà Tùng Sơn

Cái tài của nhà thơ, nhà nghệ sỹ là ở chỗ phát hiện và nói lên được những tâm trạng, những suy nghĩ trước cùng một thực tại của cuộc sống mà những người không phải là nhà thơ, không phải là nghệ sỹ khó diễn đạt... >>Xem tiếp