Các Bài Giới Thiệu Khác

Thái Y Trang
Thái Y Trang

Tất cả những động thái tiểu thuyết ấy của người viết chỉ cốt cho người đọc thấy: tất cả những gì thuộc về con người và ngay cả Đức Phật nữa, cũng không xa lạ với… người đọc. Đây mới chính là nội lực thâm sâu của người viết và dường như cũng là cá... >>Xem tiếp