Các Bài Giới Thiệu Khác

CTCP sách Thương Huyền
CTCP sách Thương Huyền

Nhà văn Wallis Wallace mời Dink, Josh và Ruth Rose tới thăm lâu đài Trang viên Nai Sừng tấm của bà. Nửa đêm, Dink và Josh bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ quái phát ra trước hành lang. Ba người bạn của chúng ta quyết định mạo hiểm... >>Xem tiếp