Các Bài Giới Thiệu Khác

Hoàng Mai Nương
Hoàng Mai Nương

Một cuốn sách dễ đọc cho mọi đối tượng và cần thiết cho người làm Marketing (không chỉ là trong thời khủng hoảng đâu, vì tôi tin khủng hoảng kinh tế sẽ sớm kết thúc... lạc quan để mà vui sống, các bạn nhỉ).

>>Xem tiếp