Các Bài Giới Thiệu Khác

Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng

Chúng ta đều biết nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã đem vào văn học cách mạng Việt Nam một phong cách đặc biệt trong miêu tả. Dưới ngòi bút đầm ấm của Nguyễn Huy Tưởng, con người, cuộc sống, đất nước, tất cả đều đáng quý, đáng ca ngợi, chan... >>Xem tiếp