Các Bài Giới Thiệu Khác

Hoàng Phong Thu
Hoàng Phong Thu

“Người ta thường bảo “Nôm na là cha mách qué”, thế nhưng với thơ Hồ Xuân Hương thì đó lại là một ngoại lệ, bởi vì người đọc nhớ Xuân Hương, yêu Xuân Hương lại chính từ cái sự “mách qué” ấy..."

>>Xem tiếp