Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Nam Đàn có dòng sông Lam, núi Đại Huệ, có ruộng lúa, vồng khoai, hồ sen, luỹ tre xanh, con đường đỏ, tiếng chào hỏi, ngọn gió thổi, cánh diều bay… tự bao đời vẫn thế mà sao cứ náo nức, bịn rịn, tự hào, thân thương mỗi khi nhắc... >>Xem tiếp