Sự Kiện Của "Sách Hay"

Vài lời tản mạn về sách với công cuộc chấn hưng văn hóa
Vài lời tản mạn về sách với công cuộc chấn hưng văn hóa

Văn hóa Việt Nam đang cần được chấn hưng và sách chính là một trong những phương tiện cực kỳ lợi lại, góp phần đắc lực vào toàn bộ quá trình chấn hưng đó.

>>Xem tiếp

Sách nào cho công cuộc chấn hưng giáo dục?
Sách nào cho công cuộc chấn hưng giáo dục?

Làm gì cho công cuộc chấn hưng giáo dục? SÁCH, một lần nữa trở thành một đề tài được luận bàn.

>>Xem tiếp

Khôi phục một văn hóa đọc lành mạnh
Khôi phục một văn hóa đọc lành mạnh

Đọc sách là thú vui người của con người có văn hóa. Đọc sách vì đó là việc rất vui, hơn nữa rất cần một cách hết sức tự nhiên, không có sách thì như không được thở vậy.

>>Xem tiếp

Bắt đầu từ sách giáo khoa
Bắt đầu từ sách giáo khoa

Muốn thanh thiếu niên yêu sách và yêu văn chương, trước hết, hãy viết SGK môn văn cho thật hay, thật gần gũi và hấp dẫn đối với những trái tim thơ dại luôn khao khát những điều hay - lẽ phải.

>>Xem tiếp

Thú đọc sách cũng cần được nuôi dưỡng
Thú đọc sách cũng cần được nuôi dưỡng

Những năm gần đây xã hội chúng ta thường chỉ lo những chuyện vật chất trước mắt, vá víu cho qua chuyện, mà ít kiên tâm làm những chuyện đường dài đối với thế giới tinh thần của con người.

>>Xem tiếp

Sách giáo khoa phổ thông nước ngoài và một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Sách giáo khoa phổ thông nước ngoài và một số kinh nghiệm cho Việt Nam

SGK cũng cần thể hiện quan điểm sắp xếp hợp lí thời gian học trên lớp với thời gian tự học, thực hành, dã ngoại, tăng tính linh hoạt của chương trình giáo dục mới.

>>Xem tiếp

Văn hóa đọc sách và chấn hưng giáo dục ngày nay
Văn hóa đọc sách và chấn hưng giáo dục ngày nay

Một biện pháp để năng cao chất lượng giáo dục là rèn luyện thói quen và kỹ năng đọc sách cho sinh viên nhằm giúp họ có văn hóa đọc sách để tiếp tục học hỏi suốt đời để tiếp nhận kiến thức mới và thích nghi với tình hình liên tục đổi mới.

>>Xem tiếp

Đọc sách: từ người đọc vô thức đến người đọc hữu thức
Đọc sách: từ người đọc vô thức đến người đọc hữu thức

Mọi người đọc, trước khi là một người đọc hữu thức, bao giờ cũng là một người đọc vô thức.

>>Xem tiếp

Đổi mới sách giáo khoa để chấn hưng giáo dục
Đổi mới sách giáo khoa để chấn hưng giáo dục

Nói về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam thì không thể không nói đến đổi mới sách dành cho học sinh, sinh viên - thế hệ sẽ làm chủ đất nước này.

>>Xem tiếp

Một vài suy nghĩ về sách và sự nghiệp chấn hưng đất nước
Một vài suy nghĩ về sách và sự nghiệp chấn hưng đất nước

Phát huy vai trò của sách để xây đắp và gia cường nền tảng tri thức xã hội là một nỗ lực khẩn thiết và quan trọng. Bởi đó cũng là nỗ lực xây đắp và gia cường nền tảng độc lập của đất nước và nền móng tự do của người dân.

>>Xem tiếp