Sự Kiện Của "Sách Hay"

Đổi mới sách giáo khoa để chấn hưng giáo dục
Đổi mới sách giáo khoa để chấn hưng giáo dục

Nói về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam thì không thể không nói đến đổi mới sách dành cho học sinh, sinh viên - thế hệ sẽ làm chủ đất nước này.

>>Xem tiếp

Một vài suy nghĩ về sách và sự nghiệp chấn hưng đất nước
Một vài suy nghĩ về sách và sự nghiệp chấn hưng đất nước

Phát huy vai trò của sách để xây đắp và gia cường nền tảng tri thức xã hội là một nỗ lực khẩn thiết và quan trọng. Bởi đó cũng là nỗ lực xây đắp và gia cường nền tảng độc lập của đất nước và nền móng tự do của người dân.

>>Xem tiếp

Điều kiện ban đầu xây dựng văn hóa đọc
Điều kiện ban đầu xây dựng văn hóa đọc

Một nền văn hóa đọc không tự nó đến với những quan niệm thô kệch về việc học đọcngay từ lớp Một. Nền văn hóa đọc cần được chuẩn bị công phu ngay từ lớp Một ở trường phổ thông.

>>Xem tiếp

Những tiếng nói kiểm thảo giáo dục
Những tiếng nói kiểm thảo giáo dục

Khi kiểm thảo giáo dục làm nẩy sinh ra những giải pháp, thì vấn đề còn lại là cuộc sống có tạo điều kiện cho những con người được áp dụng và biết áp dụng các giải pháp đó hay không mà thôi.

>>Xem tiếp

Dịch sách và tinh thần cầu học: Khởi động quá trình hiện đại hóa Nhật Bản
Dịch sách và tinh thần cầu học: Khởi động quá trình hiện đại hóa Nhật Bản

Tinh thần cầu học và sự nghiêm túc trong dịch thuật của Nhật Bản hơn 100 năm truớc đáng cho ta suy ngẫm.

>>Xem tiếp

Người Pháp đọc sách
Người Pháp đọc sách

Người Pháp đặc biệt quan tâm đến việc đọc sách, đọc báo của dân chúng, nhất là của con em.

>>Xem tiếp

Sách là tri thức, tri thức là sách
Sách là tri thức, tri thức là sách

Vĩnh hằng vạn đại là văn hiến, thi ca. Thi ca là biểu tượng nền văn minh của dân tộc.

>>Xem tiếp

Trở lại Miền cổ tích
Trở lại Miền cổ tích

Ngày đọc sách, tôi mong ước sớm có ngày đó, như tuổi thơ mơ về miền cổ tích.

>>Xem tiếp

Đọc sách
Đọc sách

Cái đầu hay không cái đầu, đọc sách hay không đọc sách, đó là tồn tại hay không tồn tại!

>>Xem tiếp

Vui buồn thế giới Sách
Vui buồn thế giới Sách

Ngót một thế kỷ rưỡi, kể từ những áng văn Quốc ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh Ký ở Nam Bộ; cho đến bây giờ, có thể nói diện mạo và phẩm chất sách đã đạt được một trình độ cao, chưa lúc nào sánh bằng.

>>Xem tiếp