Cảo Thơm

Đọc cuốn "Nho giáo" của ông Trần Trọng Kim
Đọc cuốn "Nho giáo" của ông Trần Trọng Kim

Muốn học đạo Khổng hay muốn biết qua Khổng giáo, nên đọc sách Nho giáo của ông Trần Trọng Kim. >>Xem tiếp

Lịch sử, Sự thật và Sử học
Lịch sử, Sự thật và Sử học

Lịch sử là khách quan. Sự kiện LS là những sự thật được tồn tại độc lập ngoài ý thức của chúng ta. Nhưng sự nhận thức LS lại là chủ quan. Và người ta chép sử vì những mục đích khác nhau.

>>Xem tiếp

Chiến tranh, xã hội tiêu thụ và thị trường văn học miền Nam 1954 – 1975
Chiến tranh, xã hội tiêu thụ và thị trường văn học miền Nam 1954 – 1975

Có thể nói trong đời sống văn học miền Nam giai đoạn 1954-1975 từng diễn ra sự mâu thuẫn và đan cài giữa văn học dân tộc và văn học ngoại lai, văn học chính thống và văn học phản kháng, văn học truyền thống và văn học cách tân, văn học tinh hoa và văn học đại chúng. >>Xem tiếp

Tính khả dụng của Nho giáo trong đời sống đương đại (qua diễn ngôn Hồ Quý Ly)
Tính khả dụng của Nho giáo trong đời sống đương đại (qua diễn ngôn Hồ Quý Ly)

Tiểu thuyết Hồ Quý Ly là một diễn ngôn văn học, là một cuốn tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh. Cái mà ông theo đuổi không phải là nhân vật hay sự kiện lịch sử, không phải là những con số vô tri mà là những hình tượng nghệ thuật sống động. >>Xem tiếp

Định dạng hiện thực trong "Số đỏ"
Định dạng hiện thực trong "Số đỏ"

Số đỏ được xếp vào dòng văn học hiện thực phê phán, nhưng nội dung của nó thật khác biệt so với những tác phẩm Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Ngô Tất Tố… Cả tính hiện thực cũng như phê phán của Số đỏ xem chừng mong manh hơn so với những tác phẩm hiện thực phê phán cùng thời. >>Xem tiếp

Phan Châu Trinh – Tinh Vệ điền hải [1]
Phan Châu Trinh – Tinh Vệ điền hải [1]

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chính những người cùng bước ra từ cửa Khổng sân Trình lại là những người sớm đánh giá đúng công lao sự nghiệp của Phan Châu Trinh. >>Xem tiếp

Huyền thoại Faust
Huyền thoại Faust

Faust là một trong những nhân vật có thực được truyền thuyết hóa nhiều bậc nhất, rồi đi vào đủ loại hình cũng như thể loại văn học nghệ thuật và hiển nhiên sống mãi trong lòng xã hội loài người. >>Xem tiếp

Jorge Luis Borges và cảm hứng sáng tác từ Bờ bến khác của thực tại
Jorge Luis Borges và cảm hứng sáng tác từ Bờ bến khác của thực tại

Truyện ngắn là nơi Borges thể hiện khả năng tưởng tượng như một nhà văn, và suy tưởng như một nhà hiền triết. Nhà văn mù loà khải thị những miền bí ẩn của nhân sinh, Jorge Luis Borges được gọi là Homere của thế kỉ XX. >>Xem tiếp

Văn học vô sản Nhật Bản qua một số tác phẩm tiêu biểu
Văn học vô sản Nhật Bản qua một số tác phẩm tiêu biểu

Văn học vô sản hay còn gọi là văn học công nhân, đúng như tên gọi của nó, là dòng văn học viết về những người lao động nghèo khổ thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, trong đó chủ yếu là những người công nhân vô sản. >>Xem tiếp

Quan điểm của Lưu Hiệp về tưởng tượng sáng tạo qua thiên “Thần tứ” trong tác phẩm Văn tâm điêu long
Quan điểm của Lưu Hiệp về tưởng tượng sáng tạo qua thiên “Thần tứ” trong tác phẩm Văn tâm điêu long

Với chương Thần tứ, Lưu Hiệp đã đặt ra một vấn đề khá nhạy cảm, rất khó nắm bắt và lí giải đối với lý luận văn học. Việc chỉ ra một số đặc điểm và quy luật của sự tưởng tượng trong sáng tạo nghệ thuật của ông đã đóng góp lớn cho việc nghiên cứu tính đặc thù của văn nghệ. Vấn đề “thần tứ” ngày nay đã là vấn đề có thể lý giải được. >>Xem tiếp